Lena Hensvik: En arbetsmarknad för alla

Intervju 2019.05.06

Incitamenten för att arbeta har aldrig varit så starka som de är idag, samtidigt ökar inkomstskillnaderna. Det beror på att skillnaderna mellan dem som jobbar och de som inte jobbar aldrig har varit större. Så hur skapar man förutsättningar för dem som står allra längst ifrån arbetsmarknaden att faktiskt ta sig in? Att hjälpa dem att klara gymnasiet är ett sätt, menar Lena Hensvik, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Tillsammans med två kollegor har hon skrivit rapporten ”Åtgärder för en mer inkluderande arbetsmarknad” och i den här intervjun berättar hon bland annat att riktade insatser mot hela gruppen unga inte är något framgångsrikt recept.