Lissabonfördraget. Konsoliderad version av EU:s fördrag

Publikation 2008.02.22

Lissabonfördraget talar om hur EU och EG-fördraget ska ändras för att möta framtidens utmaningar. Det ersätter inte tidigare EU-fördrag, utan innebär ändringar på olika områden.

I denna utgåva har bestämmelserna och instruktionerna i Lissabonfördraget inarbetats i de nuvarande fördragen för att visa hur Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (tidigare EG-fördraget) kommer att se ut när Lissabonfördraget träder i kraft. Syftet är att ge en mer lättfattlig och överskådlig bild av Lissabonfördragets innehåll än den officiella versionen.

Med hjälp av marginalkommentarer och ett praktiskt sakregister utgör utgåvan ett viktigt redskap för den som vill veta mer om det nya fördraget och hur det påverkar EU:s framtida arbete.

Recensioner

Den gör det i alla fall lite lättare för den intresserade att se hur det är tänkt.

Gunvor Hildén, Upsala Nya Tidning