Lockpriser ger inte högre slutpriser på bostadsmarknaden

Lockpriser på bostäder har vållat stor uppmärksamhet i medierna. De påstås leda till skenande budgivningar och högre slutpriser. Men slutpriserna blev inte lägre när mäklarna slutade att använda lockpriser. Det visar forskning som presenteras i den nya SNS-rapporten ”Lockpriser på bostadsmarknaden”.

sns-analys-nr-45-lockpriser-pa-bostadsmarknaden.pdf 937,7 KB PDF

Mäklarbranschen införde år 2011 så kallat ”accepterat pris”, i ett försök att självreglera bort lockpriserna. Målet var att utgångspriset skulle ligga i linje med mäklarens värdering av bostaden och det lägsta pris som säljaren var villig att acceptera. Anders Österling, forskare i nationalekonomi vid Stockholms universitet, har studerat effekterna av försöket och kommit fram till att när ”accepterat pris” infördes

  • ökade utgångspriserna med cirka 15 procent
  • minskade skillnaden mellan utgångspris och slutpris markant
  • föll antalet besökare både till online-annonserna (med över hälften) och till de faktiska visningarna (med en fjärdedel).

Däremot påverkades inte bostädernas slutpris, försäljningstiden eller vem som slutligen köpte bostäderna.

Österling framhåller dock att kostnaderna för samhället minskade genom införandet av accepterat pris. Samhällskostnaden för lockpriser kan enligt Österling uppskattas till knappt 1 miljard kronor per år, vilket motsvarar ungefär 0,71 procent av värdet av de bostäder som säljs.

– Lockpriser innebär att bostadsköpare måste titta på fler bostäder, både på nätet och på visningar. Den genomsnittliga bostadsannonsen i Stockholms innerstad har cirka 4 000 online-visningar, och sjunker med 55 procent (2 200 besök) när lockpriser avskaffas. Omräknat innebär det att lockpriser genererar cirka 57 miljoner extra online-besök och 156 000 visningsbesökare per år, säger Anders Österling.

Österling diskuterar i rapporten fyra potentiella botemedel mot lockpriser utöver accepterat pris: bindande bud, statistiska bostadsvärderingar, oberoende värdering som utgångspris och en proaktiv tillsyn av fastighetsmäklare av Fastighetsmäklarinspektionen. Han kommer fram till att om Fastighetsmäklarinspektionen börjar arbeta proaktivt i sin tillsyn, snarare än att vänta på anmälningar, skulle sannolikheten att bli fälld för att ha använt lockpriser öka drastiskt.

Författare

Anders Österling, fil.dr och forskare i nationalekonomi vid Stockholms universitet