Lön, 2 upplagan

Lena Granqvist Håkan Regnér

Publikation 2008.09.15

Hur ser lönestrukturen ut på den svenska arbetsmarknaden? Hur fungerar den lokala lönebildningen i praktiken? Boken beskriver de centrala teorierna om lönebildning.

Eftersom det individuella inslaget i lönebildningen numera är mycket omfattande, ligger fokus på teorier som har betydelse för den enskilda arbetstagaren och den lokala arbetsplatsen.

Författarna ger även en internationell utblick och diskuterar sambandet mellan globalisering och lönebildning.

Pocketbiblioteket, nr 17.