Luftkvalitet, trängselskatter och barns hälsa

Hur mycket påverkar luftföroreningar hälsan i Sverige i dag? Hur drabbas barnen? Och vilka policyåtgärder kan vara verkningsfulla? I en ny SNS-rapport undersöker nationalekonomerna Peter Nilsson och Jenny Jans vilken effekt kortsiktiga respektive permanenta förändringar av luftkvaliteten har på barns hälsa.

Medverkande

Emilia Bjuggren (S), oppositionsborgarråd i Stockholms stad

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad

Daniel Nilsson, luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll Sverige

Peter Nilsson, professor inom ekonomi, IIES, Stockholms universitet

Annika Svensson, luftvårdsexpert vid Länsstyrelsen Västra Götaland

Samtalet leds av Therese Lind, forskningsledare SNS.