Makt, beslut, ledarskap. Märkbar och obemärkt makt

Søren Christensen Poul Erik Daugaard Jensen Lars Lindkvist

Publikation 2011.01.11

Makt, beslut och ledarskap är nödvändiga förutsättningar för att grupper, företag och organisationer ska fungera och utvecklas. Speciellt maktbegreppet är komplicerat då makt kan anta oändligt många former och finns överallt där människor ingår i relationer.

Med utgångspunkt i en maktteoretisk resa från Machiavelli och Dahl till Foucault och Bourdieu presenteras här en modell för att öka förståelsen. Den består av sex maktdimensioner, som fokuserar relationerna mellan makt, beslut och ledarskap. Det handlar om direkt och indirekt makt, makt över människornas uppfattningar och intressen, makt i en beslutande soptunnesituation, relationell och institutionell makt.

Boken är kortfattad och pedagogiskt användbar. Såväl den märkbara maktutövningen som de maktdimensioner som sker i det tysta och obemärkta lyfts fram. Makt och ledarskap är tätt förenade vilket gör det naturligt att se på makt i ett ledarskapsperspektiv och på ledarskap i ett maktperspektiv.

Recensioner

Boken ger en systematisk kunskap för universitetsstuderande inom samhällsvetenskapliga ämnen och dessutom motsvarande kompetenshöjande effekter för målgruppen politiska ledare, offentliga samt privata ledare/chefer.

Erland Gurman, BTJ

Boken är en intressant och systematisk översikt som säkert kan fungera som lärobok. Den flyter fint fram och tar upp många centrala diskussioner och många författares bidrag belyses. Det är bra att ta utgångspunkt i sextio- och sjuttiotalsdiskussionen (Dahl, Bachrach & Baratz resp. Lukes). Bra utrett!

Gunnar Olofsson, professor i sociologi vid Linnéuniversitetet

Det är välgörande att en bok om beslutsfattande och ledarskap har makt som grundtema. De centrala frågorna i en organisation ges därmed rätt inramning, befrias från en hel del floskler och ideologisk jargong. Samtidigt lyckas författarna skildra maktens många uppenbarelseformer på ett klargörande och avmystifierande sätt. En sådan lärobok önskar jag att jag själv hade fått läsa.

Jörgen Hermansson, professor i statskunskap vid Uppsala universitet