Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation

Jesper Strömbäck

Publikation 2009.03.31

I moderna samhällen utgör medierna den främsta källan till information och den viktigaste arenan för samhällskommunikation. Medierna är dock inte enbart en neutral arena; de fungerar också som aktiva aktörer i den politiska kommunikationen.

Mediernas betydelse som informations-källa och det faktum att de fungerar både som arenor och aktörer ger dem en särställning i modern politisk kommunikation. Det ger dem stort inflytande över det egna innehållet, över dem som behöver medierna för att nå ut till människor och över dem som behöver medierna för information. Medierna är inte allsmäktiga, men inte heller maktlösa. De är mäktiga.

I boken ger författaren en bred introduktion till det kommunikativa samspelet mellan medborgare, medieaktörer och politiska aktörer, med särskilt fokus på mediernas makt och inflytande i den politiska kommunikationen.

 

Recensioner

Boken borde vara obligatorisk läsning för nya beslutsfattare i medievärlden, åtminstone om de vill förstå hur de påverkar samhället runt dem.

Per Dahl, Barometern