Makten över arbetsmarknaden, 2 upplagan

Svante Nycander

Publikation 2008.03.27

Här skildras förhållandet mellan staten, arbetsgivarna och fackföreningarna under mer än hundra år: striderna om föreningsrätten, kollektivavtalens framväxt, konflikten om Stripadirektivet på tjugotalet, skotten i Ådalen 1931, Saltsjöbadspolitiken, Metallstrejken 1945, den nya arbetsrätten på sjuttiotalet, löntagarfonderna, den statliga inkomstpolitiken, jämställdhetslagen med mera.

Författaren visar att LO i det längsta bjöd motstånd mot lagen om anställningsskydd och andra delar av den nya arbetsrätten. Han undersöker arbetarrörelsens uppbrott från Saltsjöbadspolitiken och Olof Palmes roll i striden om löntagarfonderna.

Det gamla borgerliga Sverige var en välkomnande miljö för den framväxande fackföreningsrörelsen. Allmänna opinionen stödde arbetarnas rätt att organisera sig. Liberalerna var vågmästare i riksdagen från 1905 och förhindrade en antifacklig lagstiftning. Fackföreningarna blev starkast i världen därför att de verkade i stor frihet.

Recensioner

”Makten över arbetsmarknaden är ett gediget och synnerligen läsvärt standardverk.”
Patrick Krassén, Tidningen NU

”Svante Nycander skildrar här, på ett brett, personligt och stilistiskt utmärkt sätt förhållandet mellan staten, arbetsgivarna och fackföreningarna under mer än hundra år.”
Martin Järnek, BTJ

”… en imponerande prestation, i sin lärdom och sin överblick det överlägset mest insiktsfulla och lärorika som skrivits om både relationerna mellan parterna och politikernas roll i spelet på arbetsmarknaden.”
Anders Isaksson, Dagens Nyheter

”En stor bok som kommer att betraktas som ett standardverk.”
Nils Elvander, Ekonomisk Debatt

”Makten över arbetsmarknaden borde ingå i den fackliga utbildningen inte minst för att den är en utomordentlig – jo faktiskt – klasskampsskildring.”
Mario Matteoni, Arbetaren

”Det står klart att Nycander har genomfört en mycket viktig forskargärning. En ny syntes av Sveriges 1900-tal och då främst förhållandet mellan staten, arbetsgivarna och fackföreningarna, har utformats.”
Henrik Lindberg, Historisk Tidskrift

”Boken vittnar om ett gediget forskningsarbete och är en av de bästa skildringarna jag känner till om svensk fackföreningsrörelsens framväxt och förklarar varför den är unik både till sin styrka och i sitt samhällsansvar.”
Stig Gustafsson, Tidskriften Sjöbefäl