Makten över dagordningen. Om medierna, politiken och opinionsbildningen

Maxwell McCombs

Publikation 2006.05.05

Maxwell McCombs är professor vid University of Texas i Austin och en av världens ledande medieforskare. 1972 formulerade han tillsammans med Donald Shaw dagordningsteorin, som har blivit en av de viktigaste och mest undersökta teorierna om mediernas makt. Kring samspelet mellan politik, medier och opinion har han skrivit en rad böcker, bokkapitel och forskningsartiklar.