Maria Börjesson om Statliga investeringar i transportinfrastruktur

Intervju 2019.06.16

I en ny SNS-rapport går professorn Maria Börjesson igenom hur statliga investeringar i ny transportinfrastruktur påverkar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och bostadsbyggande.