Mellan arbete och familj. Ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige

Maria Stanfors

Publikation 2007.07.04

Handlar om hur relationen mellan arbete och familj har förändrats under 1900-talet. Boken ger en bild av det långsiktiga förändringsförloppet i fråga om svenska kvinnors arbetsliv, karriär, utbildning och barnafödande. Ett centralt tema är att belysa svenska kvinnors val vad gäller arbete och familj under olika tidsperioder samt vilka strategier de använt sig av.

Boken utgår ifrån svenska kvinnors samlade erfarenheter och vänder sig till alla som vill bekanta sig med huvuddragen i svenska kvinnors ekonomiska historia, grundläggande arbetsmarknadsekonomi och genusperspektiv.