Mia Horn af Rantzien lämnar posten som vd för SNS i höst

Mia Horn af Rantzien, vd för SNS sedan 2012, lämnar över till en ny vd i höst. Styrelsen har inlett en rekryteringsprocess med hjälp av Alumni.

»Under Mias ledning har SNS nått nya höjder. En ständigt högaktuell agenda, utökat forskningsprogram, ökat antal medlemmar och en ekonomi i balans. SNS roll, som Sveriges ledande mötesplats för saklig samhällsdebatt och central kunskapskälla för beslutsfattare, har påtagligt stärkts under hennes ledarskap. Nu letar vi efter någon som kan ta över och utveckla verksamheten vidare«, säger SNS styrelseordförande Patrik Tigerschiöld.

»Trots stora utmaningar under pandemin har vi fördubblat antalet årliga deltagare vid våra seminarier och samlat nya, breda och engagerade referensgrupper till en rad forskningsprojekt. Det är något jag är extra stolt över. Jag kommer att jobba på för fullt fram till oktober och väntar till dess med att tacka alla som bidragit till att utveckla SNS verksamhet och göra mina tio intensiva år på SNS så otroligt roliga, meningsfulla, och lärorika. Jag kommer från och med i höst att ägna mig åt bland annat styrelseuppdrag«, säger Mia Horn af Rantzien.

Styrelsen har utsett en rekryteringskommitté som består av Patrik Tigerschiöld (ordf.), Ann Carlsson och Eva Mörk. Alumni leder rekryteringsarbetet och eventuella kontakter kan tas med Ulrike Rummler eller Magnus Tegborg.

Läs mer om Mia här.

SNS verksamhetsberättelse 2021.