Miljöbil på villovägar. Hur klarar Sverige EU:s nya krav på snåla fordon och förnybara drivmedel?

Per Kågeson

Publikation 2009.05.19

Sverige är ensamt i Europa om att i stor skala satsa på etanolbilar (E85). Etanol är inget dåligt drivmedel men resursbasen är liten och energiförlusterna stora. På global nivå räcker inte potentialen till mer än låginblandning i all bensin.

Mot den bakgrunden måste man ifrågasätta Sveriges inriktning på att utnyttja stora kvantiteter etanol i Europas törstigaste bilpark. Den kombinationen ger ett ekologiskt fotavtryck som är mycket större än vad jorden tål.

Förklaringen till att Sverige nöjer sig med att vara sämst i klassen när det gäller bilars bränsleförbrukning är industripolitisk. För svenska politiker har den inhemska biltillverkningens överlevnad varit viktigare än mänsklighetens. Men hur framgångsrik kan klimatpolitiken bli om varje land måste skapa undantag för sina viktigaste industrier?

Recensioner

…  lysande bok… Analysen borde få nuvarande och före detta miljöministrar att rodna.

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter