Miljöekonomi för en hållbar utveckling, 4 upplagan

Håkan Pihl

Publikation 2007.03.30

Varför uppstår miljöproblem? Vad kan göras för att förhindra skador? Hur kan en omvandling mot ett hållbart samhälle åstadkommas? Klimatförändringar och hot mot den biologiska mångfalden är miljöproblem som väcker stort engagemang och många frågor.

Denna bok är en utmärkt introduktion till ämnet. Här granskas dessa frågor ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, snedvridande asymmetrier i ekonomi och politik kartläggs och institutionella lösningar på problemen diskuteras. Exempelvis analyseras effekten av miljöskatter och handel med utsläppsrättigheter.