Mingla med experterna: Hur påverkar cyberbrott företagen?

Seminarium Ons 31 augusti 2022
Tid och plats

Onsdag 31 augusti 2022, 15:30–17:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Mingel från 16:30.

Allt fler företag rapporterar att de blivit utsatta för cyberbrott och attackerna kostar miljarder kronor varje år. Vad kan göras åt de nya hoten? Är företagen tillräckligt rustade? Och hur samarbetar näringslivet med brottsbekämpande myndigheter?

IT-brottsligheten i Sverige ökade med 900 procent under perioden 2006–2015, enligt Brottsförebyggande rådet. I och med att flera av företagen som drabbas har samhällsviktiga roller är cyberattackerna inte bara ett hot mot näringslivet utan även ett hot mot det svenska samhället. Företagen spelar därför en viktig roll i arbetet med att stärka den nationella förmågan att möta dessa hot.

Välkommen att diskutera vilka de största hoten är och vad företag kan göra för att öka sin motståndskraft med experter inom cyberbrott och cybersäkerhet. Efter seminariet bjuder vi på mingel med förfriskningar.

Seminariet anordnas inom ramen för forskningsprojektet Brottslighet och samhälle och seminarieserien AI-skiftet.

Medverkande

Pontus Johnson, professor i nätverk och systemteknik vid KTH samt föreståndare för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet. Han håller kurser i etisk hackning och leder utbildningen av cybersoldater vid KTH

Karl Lallerstedt, säkerhetspolicyansvarig på Svenskt Näringsliv

Marcus Murray, it-säkerhetsexpert och grundare av det svenska säkerhetsföretaget Truesec

Therese Naess, chef på Nationellt cybersäkerhetscentrum

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, projektledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna.

Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 30 augusti eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex, moms för dig som anmält att du deltar på plats (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!