Möt Toby Eccles – pionjär inom social impact bonds

Fre 30 september 2016
Tid och plats

Fredag 30 september 2016, 13:00–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Social impact bonds är en finansieringslösning för sociala innovationer som funnits i Storbritannien i snart tio år. Nu kommer Toby Eccles, global pionjär inom sociala investeringar, till SNS för att dela med sig av sina erfarenheter.

Social impact bonds är en form av privat finansiering av samhällsinsatser för utsatta människor där återbetalningen kopplas till uppnådda positiva effekter för individ och samhälle. Syftet är att locka privat finansiering till projekt som förbättrar livet för samhällets mest utsatta och samtidigt ger långsiktiga samhällsekonomiska vinster.

Social Finance i Storbritannien var först i världen med att utveckla och initiera konceptet. Idag finns det 60 aktiva social impact bonds, och lika många till under utveckling, i mer än 20 länder.

I Sverige lanserades tidigare i år en variant av social impact bonds i Norrköpings kommun. Finansiärer är Leksell Social Ventures.

Vilken roll har den här typen av finansieringslösningar för att stimulera social innovation? Hur bör kontrakten bäst konstrueras? Och var finns det privata kapital som kan lockas att investera? Välkommen till ett samtal om hur privat kapital kan bidra till att lösa samhällsutmaningar.

Toby Eccles är grundare av organisationen Social Finance som under nio år möjliggjort finansiering av sociala projekt för totalt 100 miljoner pund.

Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi, kommenterar. I diskussionen medverkar även Lena Hök, hållbarhetschef, Skandia, och Henrik Storm Dyrssen, vd, Leksell Social Ventures.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprogram Investeringar i likvärdiga livschanser, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag om hur investeringar i tidiga insatser för barn och unga kan ge ökad samhällsekonomisk effektivitet.

Mötet hålls på engelska.

Samtalet leds av Tomas Bokström, projektledare för sociala investeringar och tidiga insatser, Sveriges Kommuner och Landsting.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 28 september eller vid utebliven ankomst debiteras 295 kronor.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!