Någonting är nytt under solen. Nittonhundratalets miljöhistoria. 2 upplagan

John R. McNeill

Publikation 2011.12.09

Under 1900-talet omformade människan jordens luft, vatten, mark och biosfär i en tidigare okänd omfattning.

Miljöförändringarna kommer kanske med tiden att visa sig vara det viktigaste som hänt under det förra seklet, viktigare än världskrigen, kommunismens uppgång och fall och demokratins utbredning. I en fascinerande framställning som blandar fakta, anekdoter och skarpögd analys visar J.R. McNeill att det sannerligen är någonting nytt under solen.

Många ekologiska buffertar – öppna landskap, rent vatten, ren luft – som hjälpte samhällena att klara av svåra tider är nu borta. Själva vidden av de ekologiska förändringarna under 1900-talet tyder på att vi måste ta med både historia och ekologi i beräkningen. Om vi får ett bättre begrepp om vårt förflutna får vi också en klarare uppfattning om våra möjliga framtider.

En banbrytande bok om det gigantiska, okontrollerade experimentet med jorden under det gångna seklet.