Narkotikapolitik: Vad kan Sverige lära av Norge?

Webbinarium Fre 23 april 2021
Tid och plats

Fredag 23 april 2021, 13:00–14:00

Den höga narkotikarelaterade dödligheten i Sverige ses av många som ett misslyckande. Och behovet att utvärdera den nuvarande narkotikapolitiken har framförts från flera olika håll under de senaste åren.

Norge väntas i närtid fatta beslut om att reformera sin narkotikalagstiftning, i riktning mot avkriminalisering av eget bruk och mindre innehav. Alf Butenschøn Skre presenterar huvuddragen i utredningen »Rusreform – fra straff till hjelp« som ligger till grund för reformförslaget.

Vid seminariet medverkar Karin Rågsjö, hälsopolitisk talesperson för Vänsterpartiet, och Johan Hultberg, ledamot (M) i socialutskottet. De ger sin syn på den svenska narkotikapolitiken, den norska reformen och vilka åtgärder som krävs för att nå nollvisionen för narkotikarelaterade dödsfall i den förnyade nationella ANDTS-strategin som regeringen nyligen överlämnade till riksdagen. I samtalet deltar även Björn Johnson, fil. dr i statsvetenskap och professor i socialt arbete, och Lennart Karlsson, kommissarie vid Polismyndigheten i Region Stockholm.

Medverkande

Alf Butenschøn Skre, sekreterare i Rusreformkommittén, Norges offentliga utredning, och numera statsadvokat vid Riksadvokatembetet

Johan Hultberg, ledamot (M) i riksdagens socialutskott

Björn Johnson, fil. dr i statsvetenskap och professor i socialt arbete vid Malmö universitet

Lennart Karlsson, kommissarie vid Polismyndigheten i Region Stockholm

Karin Rågsjö, ledamot (V) i riksdagens socialutskott och hälsopolitisk talesperson

Samtalet leds av Adrian Ekström, projektledare vid SNS.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. Vi kommer 1-2 timmar innan webbinariet äger rum att skicka en anmälningslänk.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!