Nationalekonomins grunder

Björn Elsässer

Publikation 2011.01.17

Vad är nationalekonomi? Nationalekonomins grunder är en utmärkt introduktion i ämnet. Den underlättar förståelsen av de nationalekonomiska frågeställningarna genom att presentera problemområden som ofta debatteras i medierna.

Vilka faktorer bestämmer vår välfärd och hur fungerar marknadsekonomin? Varför uppkommer arbetslöshet och vilka är orsakerna till globaliseringen? Vilken är det finansiella systemets betydelse och vilka gränser sätter miljön och knappa naturtillgångar för den ekonomiska utvecklingen?

Förutom svaren på dessa frågor får läsaren också en inblick i nationalekonomernas metoder för att förstå hur ekonomin fungerar och hur de resonerar när de ger rekommendationer om hur den ekonomiska politiken bör utformas. Här finns också en kortfattad historik över den nationalekonomiska vetenskapen.

Recensioner

Boken kan användas på introduktionskurser i nationalekonomi och ger en utmärkt överblick över ett mångfasetterat ämne.

Rolf Retoft, BTJ

Elsässers bok gör mig glad, den är metodisk, faktaspäckad och lättläst med en utmärkt ordbok i slutet. Jag kommer att använda den ofta…

Jenny Maria Nilsson, Ekonomisk Debatt, nr 2011