Nordhaus analyserade svensk energipolitik på 1990-talet i SNS-rapport

William D. Nordhaus tilldelas tillsammans med Paul M Romer Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2018.

Nordhaus gjorde på 1990-talet en heltäckande analys av den svenska energipolitiken i en studie publicerad av SNS 1995. Han granskade bland annat kostnaderna för att avveckla kärnkraften i Sverige.

– Vi gläds med årets pristagare i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. SNS har en lång historia av uppmärksammad forskning om energi och miljö. Vi planerar just nu nya projekt där vi fortsätter belysa dessa viktiga samhällsfrågor utifrån dagens situation med hjälp av framstående forskare, säger Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Läs mer om boken.