Ny forskningsledare på SNS fokuserar på Sverige som kunskapsnation

Nationalekonomen Anna Norén är ny forskningsledare på SNS. Hon går rakt in i arbetet med utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor och kommer även att jobba med forskning som rör socialförsäkringssystemet.

Anna Norén doktorerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet år 2017. Hon kommer närmast från en tjänst som utredningssekreterare vid Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. Dessförinnan jobbade hon på Riksrevisionens avdelning för effektivitetsrevision. Hon arbetade även som forskningsassistent på SNS 2010–2011 och är därför redan välbekant med hur arbetssättet ser ut.

»Det känns roligt att vara tillbaka på SNS och jag ser fram emot att bidra till att sprida forskningsresultat och verka för en mer kunskapsbaserad debatt«, säger Anna Norén.

I första hand kommer hon nu att jobba med frågan om hur Sverige kan stärka sin ställning som kunskapsnation, men även med arbetsmarknadsfrågor och nya ämnen vid SNS.

»Vi är väldigt glada att Anna Norén nu ansluter till SNS. Hon har gedigen erfarenhet från sina tidigare arbetsplatser som kommer att vara till stor nytta i vårt arbete, inte minst inom projekt som rör socialförsäkringar och arbetsmarknaden«, säger Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

I sin forskning har Anna studerat alltifrån föräldraförsäkringen till hur föräldrars hälsostatus påverkar deltagande på arbetsmarknaden och effekter av screening för alkoholmissbruk under graviditeten.

»Alla kapitel i min avhandling analyserar frågor som rör hälsostatus och deltagande på arbetsmarknaden. Från tidigare arbetslivserfarenheter tar jag med mig ett intresse för frågor som rör samhällsekonomin i stort, vilket jag tror kommer väl till pass på SNS«, säger Anna Norén.

Läs mer om Anna Norén här.