Ny forskningsledare på SNS startar projekt om samhällsbyggnad

SNS nye forskningsledare David Sundström kommer att starta ett forskningsprojekt om samhällsbyggnadsfrågor med fokus på bostadsbyggande, infrastruktur och transporter.

Davids första uppgift är att hitta forskare som kan skriva rapporter inom ramen för projektet och att sätta samman projektets referensgrupp. Gruppen ska bestå av företrädare för företag och myndigheter som bidrar med fakta, erfarenheter och synpunkter på rapporterna.

– Jag gillar SNS funktion som smältdegel mellan politik och forskning. Jag tror att samhället skulle vinna på att fler lyssnar på vad forskare har att säga. Och att forskare kan ställa mer samhällsrelevanta forskningsfrågor genom att lyssna på vad politiker, företagsledare och ämbetsmän anser om hur samhället fungerar, säger David Sundström.

David disputerade 2016 i ekonometri vid Umeå universitet. Han läste en del av sin forskarutbildning vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) och har även varit gästforskare vid University of Toronto.

Han har bland annat forskat om effekterna av att miljökrav ställs vid offentliga upphandlingar och om hur människor reagerar när apoteket rekommenderar ett annat läkemedel än det som deras läkare har skrivit ut.

– David har en bred forskningsbakgrund och är intresserad av aktuella samhällsproblem. Han är också pedagogisk och har utmärkt sig både som lärare och läroboksförfattare. Det är en stor tillgång i rollen som forskningsledare på SNS. Jag är jätteglad att han börjar hos oss. Han kompletterar de rekryteringar vi gjorde förra året på ett bra sätt, säger Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

David Sundström har vid flera tillfällen nominerats till pedagogiska priser vid Umeå universitet. Han är också en av kapitelförfattarna till Nationalekonomins frågor, en ny lärobok från Studentlitteratur.