Ny forskningsrapport: Flyget har stor betydelse för det lokala näringslivet

Inrikes direktlinjer till Stockholm är viktiga för tillverkningsindustrin i kommunerna utanför de tre storstadsregionerna och internationella direktlinjer är särskilt betydelsefulla för tjänstesektorn. Det är två av slutsatserna i en ny forskningsrapport från SNS författad av nationalekonomerna Shon Ferguson och Rikard Forslid.

Flyget och företagen är den första övergripande forskningsstudien om hur tillgång till flygförbindelser påverkar det lokala svenska näringslivet. Forskarna har studerat vilka branscher som är beroende av flyg och vilken typ av flygtransporter som är viktiga för olika branscher.

Forskarna identifierar flera samband mellan flygförbindelser och kommunernas näringslivsstruktur.

  • Sambandet mellan avståndet till närmaste flygplats och den ekonomiska aktiviteten i en kommun är starkt. En kommun med 10 procents längre avstånd sammanhänger med ungefär 13 procents lägre produktion, 14 procents lägre import och drygt 10 procents lägre export.
  • De branscher som uppvisar det starkaste sambandet mellan närhet till flyg och ekonomisk aktivitet är IT, utbildning och finans.
  • Varuimporten är mer flygberoende än varuexporten.
  • Bromma flygplats verkar vara viktig för importerande företag i Stockholms län.

Rapporten visar att direktlinjer till Stockholm är viktiga för tillverkningsindustrin, som är den dominerande näringen i kommunerna utanför de tre storstadslänen.

– Flyget är särskilt betydelsefullt för handel med tjänster och för den humankapitalintensiva tjänstesektorn. Eftersom framtiden för Sverige troligen ligger i just dessa branscher understryker vår studie flygets betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida näringsliv, säger Rikard Forslid.

I ett avslutande kapitel används Öresundsbron som ett naturligt experiment för att studera orsakssambandet mellan flyg och näringsliv. När Öresundsbron öppnade fick företag i Skåne förbättrad tillgång till Kastrups internationella direktlinjer. Rapporten visar att dessa direktlinjer har gett mer handel i regionen. Handeln med tjänster påverkas mest av tillgången till direktlinjerna, särskilt exporten av tjänster av privata svenskägda företag inom IT, finans och utbildning.

Ladda ner rapporten

Ladda ner här. Rapporten presenteras vid ett seminarium på SNS den 12 april. Länk till inspelning av seminariet publiceras på SNS Play. Länk till debattartikel på SvD Näringsliv.

Författare

Shon Ferguson, fil dr vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) Rikard Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Kontakt

Shon Ferguson, shon.ferguson@ifn.se, 08-665 45 23 eller 0707-23 8711 Rikard Forslid, rikard.forslid@ne.su.se, 08-16 30 96 eller 0708-32 09 77

Pressfrågor: Caroline Raxell, pressansvarig SNS, caroline.raxell@sns.se, 0703-82 20 95.