Nya EU-regler för dataskydd – Hur förbereder sig svenska företag bäst?

Lyssna

Nya EU regler för dataskydd

På SNS Digitech Forum diskuterades under fredagen frågor om EU:s nya regelverk för dataskydd. De nya EU-reglerna som väntas träda i kraft 2018 kommer att innebära en omvälvande förändring för alla som hanterar personuppgifter. Den nya lagstiftningen är något som alla svenska företag, organisationer och myndigheter måste känna till och förhålla sig till.

Elisabeth Wallin, internationell samordnare på Datainspektionen, presenterade en checklista över det nya regelverket och sätt att förbereda sig på. Bland de många förändringarna ligger en ökad fokus på samtycke från den som registreras, ökade krav på konsekvensbedömning samt att det tillkommit höga sanktionsavgifter för den som inte sköter sig.
På frågan om svenska företags konkurrenskraft hotas av det nya regelverket berättade Caroline Olstedt Carlström dataskyddschef på betalföretaget Klarna om hur de arbetar. Hon menade att svenska företag måste bli bättre på att tidigare ha med dataskyddsexperter och jurister i teknikutvecklingen. Annars kommer de att komma in som en bromskloss i slutfasen.
Rene Summer, avdelningschef Government and Industry relations, på telekombolaget Ericsson lyfte frågor om synen på integritet som en fundamental eller en absolut rättighet. Många gånger har synen varit att den är absolut, vilket kan krocka med andra samhällsintressen, som utvecklandet av smarta städer. Han avslutade med en uppmaning att låta den svenska Datainspektionen ta en större roll internationellt för att på så vis påverka hur regelverk utformas i framtiden.