Nya ledamöter i SNS förtroenderåd 2020

Caroline Berg, styrelseordförande Axel Johnson, Ulf Larsson, vd och koncernchef SCA, Maria Mindhammar, generaldirektör Arbetsförmedlingen och Linda Wedlin, professor vid Uppsala universitet är några av de tjugotre personer som föreslås väljas in som nya ledamöter i SNS förtroenderåd vid sammanträdet den 11 juni.

SNS är en oberoende ideell förening och Sveriges ledande mötesplats för saklig samhällsdebatt. Verksamheten består av forskning, möten och utbildning om centrala samhällsfrågor.

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ. Efter årets inval består förtroenderådet av 217 ledamöter. Ledamöterna är företrädare för företag, organisationer, offentlig förvaltning och forskning. Här kan du läsa mer om SNS förtroenderåd.

Följande personer föreslås av valberedningen som nya ledamöter i SNS förtroenderåd:

 • Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten
 • Caroline Berg, styrelseordförande Axel Johnson
 • Fredrik Bergström, vd Länsförsäkringar
 • Carl Dahlström, professor Göteborgs universitet
 • Mikael Elinder, universitetslektor och docent Uppsala universitet
 • Anna-Karin Hatt, vd och koncernchef LRF
 • Marika Hedin, vd Riksbankens Jubileumsfond
 • Peter Hofvenstam, vd Nordstjernan
 • Staffan Isling, vd SKR
 • Per Langer, vd Fortum Sverige
 • Ulf Larsson, vd och koncernchef SCA
 • Johan Lindehag, vd Ellevio
 • Lars G. Nordström, styrelseordförande Vattenfall
 • Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör Svenska kraftnät
 • Maria Mindhammar, generaldirektör Arbetsförmedlingen
 • Mattias Perjos, vd och koncernchef Getinge
 • Johanna Skogestig, vd Vasakronan
 • Therese Svanström, ordförande TCO
 • Britta Wallgren, landschef Capio
 • Frank Vang-Jensen, vd Nordea
 • Linda Wedlin, professor Uppsala universitet
 • Ylva Wessén, vd Folksam
 • Carina Åkerström, vd Handelsbanken

KONTAKT

Pressansvaring:
Caroline Raxell
caroline.raxell@sns.se
+46 70 382 20 95