Polariseringen och dess konsekvenser: ökade klyftor mellan stad och land?

Konferens Tor 29 augusti 2024
Tid och plats

Torsdag 29 augusti 2024, 13:00–15:20
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. En lättare lunch serveras innan konferensen.

Välkommen till en konferens om polariseringens utveckling med civilministern och internationella statsvetare. Katherine Cramer talar utifrån amerikanska erfarenheter och Gerry Stoker bidrar med insikter byggt på europeisk och brittisk data om tillitens geografi. Det presenteras även ny forskning från Sverige.

Auktoritärt orienterade partier och antietablissemangsrörelser har rönt stora framgångar runtom i världen de senaste decennierna. I många fall har de framför allt haft starkt stöd utanför storstadsregionerna. Två tydliga exempel är Donald Trumps valseger 2016 och Brexit-sidans seger i Storbritanniens folkomröstning. Forskare talar om ”de övergivna platsernas revansch”: invånare i regioner som drabbats hårt av ekonomisk omställning har i tilltagande grad använt sig av valsedeln för att visa sitt missnöje med den så kallade eliten i storstäderna. Motsättningarna ökar i flera av vår tids avgörande politiska frågor, och skillnaderna visar sig ofta vara stora mellan stad och landsbygd. Medborgarnas syn på migration, infrastrukturutbyggnad, välfärd, arbetsmarknad och prioriteringar för klimatet spretar alltmer, vilket är tydligt i flera av de val som äger rum i år.

Vid konferensen presenteras ny forskning om utvecklingen i Sverige. Var går de viktigaste skiljelinjerna? Vilka konkreta följder får åsiktspolariseringen? Och hur skiljer sig Sverige i ett internationellt perspektiv?

Konferensen anordnas av Centrum för kommunstrategiska studier och SNS. Samtalet hålls på engelska.

Medverkande

Katherine Cramer, professor i statsvetenskap vid University of Wisconsin-Madison och chef för Morgridge Center for Public Service. Hon har skrivit ett flertal böcker om politiska attityder på den amerikanska landsbygden som format sociala identiteter och det politiska missnöjet med eliten i USA, något som ledde till vinsten för Donald Trump i valet 2016.

Erik Slottner (KD), civilminister

Gerry Stoker, professor i statsvetenskap vid University of Southampton som forskar om lokalpolitik och medborgerligt deltagande. Han har även varit rådgivare till brittiska regeringen, EU:s ministerråd samt författare av över 20 böcker om lokalpolitik och demokrati i Storbritannien och Europa.

Richard Öhrvall, doktor i statsvetenskap vid Linköpings universitet med fokus på social tillit, valdeltagande och politiskt beteende.

Fler talare tillkommer.

Seminariet leds av Gissur Ó Erlingsson, professor vid Linköpings universitet och vetenskaplig ledare för Centrum för kommunstrategiska studier. 2022 var han ordförande för SNS Demokratirådsrapport: Den lokala demokratins vägval.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för alla. Möjlighet finns att följa mötet digitalt. Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter den 28 augusti eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

Välkommen!