Policyidéer för svensk skola

Jan-Eric Gustafsson Sverker Sörlin Jonas Vlachos

Lyssna

Dag 1

Lyssna

Dag 2

I forskningsrapporten Policyidéer för svensk skola ger tre professorer från tre discipliner – nationalekonomi, historia och pedagogik – sin bild av utvecklingen i den svenska skolan och analyserar dess orsaker.

policyideer_for_svensk_skola.pdf 1,2 MB PDF

Rapporten avslutas med att författarna pekar ut en möjlig reformdagordning för svensk skola.

Författarna uppmärksammar kvalitets- och resultatfrågor, lärarnas ställning och utbildning, undervisningskvaliteten, likvärdigheten, resurser och betyg och hur de stora reformerna på 1990-talet verkat.

Rapporten är den sista av fem forskningsrapporter som tagits fram på uppdrag av forskningsprogrammet SNS Utbildningskommission. Forskningsprogrammet har haft en tvärvetenskaplig ansats och anlitat totalt fjorton forskare. Övriga rapporter har bland annat behandlat rektorns roll, betygssystemet, hur skolor utvärderas och vad svenska universitet kan lära av amerikanska toppuniversitet.

Press i urval

SvD Debatt ”Detta krävs för att göra svensk skola bättre”