Politik som organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem, 4 upplagan

Bo Rothstein (red.)

Publikation 2010.03.05

Politik i den moderna staten blir till stor del en fråga om organisation. Den offentliga förvaltningens organisationsform spelar därför en betydelsefull roll.

Detta har särskilt kommit att uppmärksammas inom områden som välfärds- och utbildningspolitik samt på senare tid även vad gäller frågor om fattigdomsbekämpning i många utvecklingsländer.

Frågor om korruption, ämbetsmännens etik och förvaltningsapparatens legitimitet står som centrala problem i såväl utvecklingsländer som i de rika demokratierna. Inom många politikområden är det en öppen fråga var den offentliga makten faktiskt är belägen: hos politikerna, hos internationella och centrala tjänstemän eller hos de lokala tjänstemän som direkt möter medborgarna?

Den fjärde upplagan innehåller flera nyskrivna kapitel, ger en problemorienterad översikt över ett antal områden inom den statsvetenskapliga analysen av den offentliga förvaltningen.

Bo Rothstein är redaktör för boken.

Övriga författare: Shirin Ahlbäck Öberg, Tomas Bergström, Christer Jönsson, Lennart Lundquist, Lennart J. Lundqvist, Anna Persson, Jon Pierre, Martin Sjöstedt, Helena Olofsdotter Stensöta och Jan Teorell.

Recensioner

Här behandlas välskrivet och ofta lättillgängligt ämnen, som är synnerligen viktiga för vår tilltro till myndigheterna och demokratin i stort … Verket är intressant även för media, intresserade tjänstemän och många politiker, som funderar på förvaltningarnas och deras tjänstemäns roll och bemötande av folk.

Anders Weidung, BTJ