Populärmusik från Svedala. Näringspolitiska lärdomar av det svenska musikklustrets framväxt, 2 upplagan

Anders Malmberg Daniel Hallencreutz Per Lundequist

Publikation 2007.05.16

Mot slutet av 1990-talet hade populärmusik från Svedala blivit en världsprodukt. Sverige var, vid sidan av USA och Storbritannien, det land i världen som hade den största nettoexporten av musik. Grupper som ABBA på 1970-talet, Europe på 1980-talet samt Roxette under det tidiga 1990-talet banade väg för dessa framgångar. Ja, kanske går historien ännu längre tillbaka i tiden – till svenska världsstjärnor som Jenny Lind och Jussi Björling.

Med stor kunskap beskriver och analyserar författarna hur en konkurrenskraftig musikindustri vuxit fram i Sverige. De tar sin utgångspunkt i klusterbegreppet och identifierar omgivningsfaktorer som haft särskild betydelse. De diskuterar också vilka generella näringspolitiska slutsatser som kan dras av det svenska musikundret.