Populism

Christian Andersson

Publikation 2009.09.23

Populism är ett komplicerat begrepp. I dagligt tal använder vi det litet hur som helst, mest för att beteckna saker som vi ogillar. Men populismen har en historia och en djupare innebörd som gör att det finns anledning att ta den på allvar.

Populism är förknippat med politiska rörelser och med politisk filosofi. Den ställer frågor om den representativa demokratins styrka och svaghet.

Pocketbiblioteket, nr 40.

 

Recensioner

Christian Andersson har god tajming med sin bok Populism.

Fredrik Borneskans, Borås Tidning

…en lättläst redogörelse för ordet populism, lämplig för var och en som läser tidningarnas ledarsidor och politiska rapporter.

Rolf Ejvegård, BTJ

Om detta, och mycket annat, kan man läsa i Christian Anderssons … utmärkta skrift Populism…

Håkan Boström, Ledare Dagens Nyheter

Vad Andersson lyckas med, och vad som är den stora behållningen med boken, är att han påvisar att det i mångt och mycket är inkorrekt att peka ut partier i den etablerade politikens utkanter som de populistiska.

Mikael Gewers, Politiken.se

Om ni vill använda en timme till någo vettigt, läs då sociologen och lektorn Christian Anderssons skrift ”Populism”.

Maria Schottenius, Dagens Nyheter