Recept för vården. Om effektivitet i sjukvården och äldreomsorgen

Jane Cederqvist (red.)

Publikation 2008.12.09

Boken beskriver problem inom dagens sjukvård och äldreomsorg och framför förslag om hur vården kan bli bättre för patienter och anhöriga.

I del I ger fem författare utifrån egna erfarenheter konkreta och levande illustrationer till brister och förtjänster inom vården och äldreomsorgen.

I del II diskuterar och framför sex författare lösningar på vårdens och äldreomsorgens effektivitetsproblem med utgångspunkt från dem som vården är till för: patienterna och medborgarna. Problem och lösningar kretsar kring värderingar och beteenden, samarbete, läkemedelsbehandling, kvalitetsarbete, styrning, organisation och struktur och inte i första hand om resurser, privata huvudmän och konkurrens, vilket dagens vårddebatt i hög grad handlar om.

Författarnas syfte är att väcka diskussion och påverka beslutsfattare, vårdprofession och allmänhet i riktning mot en mer tidsenlig och patientanpassad sjukvård och äldreomsorg. Boken är också lämplig som lärobok dels i den etik som sammanhänger med vårdpersonalens attityder och förhållningssätt gentemot patienten, dels i hur man skapar en effektiv vård från ett patientperspektiv.

Jane Cederqvist är redaktör för boken.

Övriga författare: Jan Albinson, Anna-Karin Eklund, Ingemar Ihse, Anette von Koch, Arne Melander, Åsa Moberg, Lars Nordgren, Anna Tyllström, Barbro Westerholm och Lena Westin.

 

Recensioner

Denna bok med sin prydliga layout borde ligga på varje landstingspolitikers nattduksbord oavsett partifärg.

Anders Ringnér, BTJ