Regeringsformen – en kommentar

Thomas Bull Fredrik Sterzel

Publikation 2010.11.16

Regeringsformen är en uppdaterad och användarvänlig genomgång av bestämmelserna i vår viktigaste grundlag.

Den ger en koncis och komplett bild av grundlagsregleringen av vårt statsskick. Ett introduktionskapitel ger en överblick och identifierar de stora utvecklingstrenderna, varefter författarna går igenom varje kapitel i regerings-formen paragraf för paragraf.

Alla centrala delar av svensk demokratis rättsliga reglering belyses, såsom riksdagens ställning, regeringens förhållande till myndigheterna, enskildas rättighetsskydd och domstolarnas ställning och uppgifter.

Boken vänder sig med en lättillgänglig framställning till en intresserad allmänhet, till studenter inom juridik och samhällsvetenskap samt till alla praktiskt verksamma på områden som berörs av grundlagen.

Pocketuniversitetet, nr 9.

Recensioner

Boken är av centralt värde för studenter inom juridik och statsvetenskap och torde vara oumbärlig för yrkesverksamma som i sin dagliga gärning kommer i kontakt med områden som regleras av regeringsformen.

BTJ, Bo Petersson