Regeringsmakten i Sverige. Ett experiment i parlamentarism 1917-2009

Jörgen Hermansson

Publikation 2010.07.06

Regeringen är politikens kommandohöjd, det parlamentariska systemets kraftcentrum. Regeringsmakten i Sverige innehåller en systematisk granskning av det experiment som inleddes 1917 då kungamakten avskaffades.

Det svenska regeringssättet analyseras med avseende på hur regeringar bildas och ombildas, deras arbetsformer, politiska och sociala sammansättning samt deras politiska kompetens. Ett särskilt kapitel ägnas åt de olika ministärernas förmåga att bidra till landets ekonomiska utveckling.

Författarnas undersökning visar att regeringens ställning gentemot riksdagen blivit allt starkare och att statsministern fått en alltmer dominerande ställning inom regeringen. Det finns således visst fog för talet om att det pågår en presidentialisering av den svenska parlamentarismen. Författarna visar också att de skilda formerna för parlamentarism inte tycks spela någon roll för regeringens förmåga att påverka den svenska ekonomin. Det som har betydelse är regeringens politiska färg. Den svenska parlamentarismen har således fungerat som en neutral form för demokratin.

Övriga författare: Ludvig Beckman, Hanna Bäck, Thomas Persson, Kåre Vernby och Helena Wockelberg.

Recensioner

Även om Hermansson närmast vänder sig till samhällsvetare, så gör hans klara och tydliga språk att också allmänpolitiskt intresserade kan få utbyte av boken.

Rolf Ejvegård, BTJ