Revisorns roll i bolagsstyrningen

Tis 3 december 2013
Tid och plats

Tisdag 3 december 2013, 12:00–13:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Revisorns funktion i bolagsstyrningen är en av de frågor som aktualiserades av den globala finanskrisen. Vad krävs för att revisorerna ska fylla sin uppgift att med rimlig säkerhet intyga att företagens finansiella rapportering är tillförlitlig? EU-kommissionens reformagenda strävar mot ökad tvingande reglering på bekostnad av den självregleringstradition som är stark bland annat i Sverige.

Den 3 december presenterar SNS en forskningsstudie om revisorns roll i bolagsstyrningen och de utmaningar som revisorsprofessionen behöver hantera. Hur balanserar revisorerna hänsyn till klientens intresse med kapitalmarknadens krav på transparens? Finns det anledning att utveckla revisorns information till kapitalmarknaden? Kommer förslaget till ny revisionsberättelse med kommentarsfält att göra någon skillnad? Hur påverkar principbaserade redovisningsstandarder revisorns bedömningar av den finansiella rapporteringen? Vad har införandet av revisionsutskott inneburit för revisorns relationer till ägare, styrelse och företagsledning? Författare är de tre redovisningsforskarna BINO CATASÚS, NICLAS HELLMAN och CHRISTOPHER HUMPHREY.

Medverkande

JOHAN BYGGE, COO, EQT
BINO CATASÚS, professor i redovisning och revision, Stockholms universitet
ANNA-CLARA AF EKENSTAM, ordförande, FAR, partner, PWC
LENNART FRANCKE, senior rådgivare, Swedbank
NICLAS HELLMAN, t.f. professor i extern redovisning och finansiell analys, Handelshögskolan i Stockholm
BJÖRN JANSSON, chef, Investment Banking & Securities, Carnegie Investment Bank AB
FREDRIK RYSTEDT, tidigare CFO på Nordea och Electrolux

Mötet leds av ILINCA BENSON, SNS

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar*, anställda på organisationer som är med i SNS och särskilt inbjudna. Avgiften för seminariet är 995 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 29 november eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!