Rötter, riter & roller. Turism och resande i upplevelsesamhället

Bengt Sahlberg

Publikation 2004.06.01

Säg mig hur du reser och jag ska säga vem du är! Turism och resande har blivit en immateriell statussymbol.

Vad är det egentligen som styr vårt resande? Vad är kollektivt och vad är individuellt? Utgör våra gemensamma rötter och riter ramar för resandet ur ett kollektivt perspektiv? Blir resandet därför förhållandevis likartat? Skapar våra roller betydande individuella skillnader i resandets struktur över tiden men också mellan individer inom samma samhällssystem? Dessa intressanta och angelägna frågor besvaras i boken Rötter, riter & roller.

Boken är utgiven i samarbete med ETOUR.