Ryssland – politik, samhälle och ekonomi

Carolina Vendil Pallin (red.) Anna Jonsson (red.)

Publikation 2009.01.20

Ryssland har under de senaste tjugo åren gått igenom en omvälvande utveckling.

I slutet av 1980-talet var landet en del av ett kommunistiskt, planekonomiskt och ateistiskt Sovjetunionen. Efter Sovjetunionens upplösning och under president Boris Jeltsin utvecklades Ryssland i demokratisk riktning och mot marknadsekonomi. Men det var samtidigt ett land i ekonomisk kris med pågående inbördeskrig.

Med Vladimir Putin vid makten kunde Ryssland inte längre beskrivas som en demokrati, mediernas frihet var kraftigt beskuren och makten centraliserad. Men samtidigt blomstrade ekonomin och en nyfunnen rysk nationell stolthet utmynnade i en ny roll för den ryska ortodoxa kyrkan, en starkare utrikespolitisk retorik och en strävan att kontrollera staterna i närområdet. Författarna beskriver Rysslands utveckling och försöker ge en bild av var landet befinner sig idag.

Redaktörer för boken är Anna Jonsson och Carolina Vendil Pallin.

Övriga författare: Per-Arne Bodin, Svante Cornell, Anders Fogelklou, Joanna Kurosz, Jan Leijonhielm,  Bertil Nygren, Johnny Rodin och Anders Uhlin.

Recensioner

Ett tiotal forskare, lärare och analytiker redovisar i denna, även för affärsfolk, media m.fl., utmärkta lärobok för högskolan i elva kapitel sina analyser av Sovjetunionens sammanbrott och Rysslands framväxt…

Anders Weidung, BTJ