Så anpassar vi SNS verksamhet på grund av corona

SNS tar spridningen av coronaviruset på stort allvar och följer utvecklingen noga. Vi har anpassat verksamheten efter rådande riktlinjer och gör det vi kan för att bidra till att minska risken för smittspridning i samhället.

SNS forskning och seminarieverksamhet fortsätter med full kraft, fast i digital form.

För att bidra med kunskap och erfarenhetsutbyte om hur Sverige ska klara sig igenom krisen har vi utökat SNS program med en webbinarie-serie kring coronakrisen och dess effekter. I den belyser vi dels hantering av den akuta krisen, dels lyfter vi krisens effekter och vad som krävs på längre sikt för att ekonomin och samhället ska återhämta sig.

Ovanstående uppdateras när läget förändras.

Vi hoppas att alla har förståelse för de åtgärder vi vidtar och konsekvenserna de medför.