Så förbättrar vi vården för patienter med kroniska sjukdomar

Tis 9 december 2014
Tid och plats

Tisdag 9 december 2014, 13:00–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Kroniska sjukdomar står för en stor och växande del av Sveriges hälso- och sjukvårdskostnader. Nästan halva Sveriges befolkning lider av långvarig sjukdom. Det inkluderar var femte person under 20 år. Hur kan patienter och vårdpersonal engageras tillsammans i utvecklingen av vården? På vilka sätt kan den digitala tekniken användas för att stärka den kliniska forskningen? Vilken potential finns i de nationella kvalitetsregistren?

PETER MARGOLIS, professor i barnhälsovård, är en av förgrundsfigurerna för det amerikanska nätverket ImproveCareNow. I nätverket samverkar över 70 specialistmottagningar inriktade på behandling av barn och unga med inflammatorisk tarmsjukdom. 19 000 patienter och 500 läkare är involverade.

När nätverket bildades 2007 kom läkarna överens om att dokumentera information från alla patientbesök, mäta och analysera behandlingsresultaten med vetenskapliga metoder samt dela slutsatserna med varandra. Gemensamma riktlinjer för effektiv vård och behandling utarbetades och används inom nätverket. Patienter och deras familjer involveras aktivt i utvecklingsarbetet. Sedan nätverket skapades har betydelsefulla kliniska förbättringar åstadkommits, utan introduktion av nya läkemedel.

SNS bjuder in till ett samtal med PETER MARGOLIS, SÖREN OLOFSSON särskild utredare för E-hälsokommittén, NICOLE SILVERSTOLPE, chef programkontoret, Södersjukhuset AB och CHRISTINA WALLER STERNER, kommunikationsdirektör, Diaverum.

Vid seminariet lanseras en ny SNS Analys: Nätverk förbättrar vården för patienter med kroniska sjukdomar, som beskriver nätverket ImproveCareNow och diskuterar lärdomar från denna samverkansform. Författare är MARTIN REJLER, överläkare i gastroenterologi och forskare vid Jönköping Academy for Improvement in Health and Welfare.

Mötet anordnas inom ramen för SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.

Mötet hålls på engelska.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 395 kr för SNS-medlem* och 795 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 5 december eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!