Så fungerar globaliseringen

Martin Wolf

Publikation 2006.08.16

Martin Wolf riktar här en förödande kritik mot globaliseringens motståndare och förmedlar en optimistisk bild av vår ekonomiska och politiska framtid. Boken är en slagkraftig försvarsskrift för den globala marknadsekonomin.

Författaren förklarar hur globaliseringen fungerar, bemöter kritiken mot den och menar att det största hindret för ekonomiska framsteg inte varit marknadens oförmåga utan staternas. Han ger oss ett realistiskt scenario för den ekonomiska internationalismen efter den 11 september 2001.