Så påverkas invandrares jobbchanser av en segregerad bostadsmarknad

Mån 19 september 2016
Tid och plats

Måndag 19 september 2016, 13:00–14:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

2015 tog Sverige emot fler asylsökande än något annat år i modern tid. Många nyanlända kommer att stanna kvar i landet. Hur ska bostadspolitiken hantera en snabbt växande befolkning och samtidigt bidra till integration på arbetsmarknaden? Sambandet mellan boendesegregationen och invandrares sysselsättning analyseras i en forskningsrapport.

Under flera decennier har bostadsmarknaden blivit alltmer segregerad. Vilka är konsekvenserna för invandrares etablering på arbetsmarknaden? Vad kan förbättras?

SNS bjuder in till ett seminarium där nationalekonomen Mats Hammarstedt presenterar ESO-rapporten Segregering på bostadsmarknaden. Studien belyser boendesegregationens utveckling under 2000-talet och diskuterar möjliga åtgärder för att underlätta integrationen.

Medverkar gör även Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), och Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande (S) i Linköping.

Samtalet leds av Sandra Håkansson, doktorand.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar* och antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Mötet är kostnadsfritt men vid avanmälan efter torsdagen den 15 september eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!