Så styrs USA

Jan Hallenberg

Publikation 2009.05.25

USA är en central politisk aktör i världen. Men vilka maktbefogenheter har presidenten när det gäller inrikes- respektive utrikespolitiken? Och vilken roll spelar medierna?

Här analyseras det politiska systemet i Förenta staterna utifrån författningens grundläggande bestämmelser. Även det politiska beslutsfattandet i delstaterna behandlas. Avslutningsvis diskuteras dels den politiska agenda som president Barack Obama fått i arv från sin företrädare, dels den som  han själv presenterat.

Pocketbiblioteket, nr 38.