Samhällsekonomisk analys. En introduktion till mikroekonomin, 2 upplagan

Lars Hultkrantz Jan-Eric Nilsson

Publikation 2008.06.24

Hur fungerar handel med utsläppsrätter? Hur kan man avgöra om en kommun sätter för låga priser på badhusets gym? Vad bör man tänka på när man genomför en upphandling? Hur väljer man ränta i en samhällsekonomisk investeringskalkyl? Varför överfiskas haven?

Samhällsekonomisk teori och metod kan användas för att analysera många frågor. Denna teori utvecklades ursprungligen för att förklara marknaders funktion men används idag för att studera alla slags samhällsinstitutioner – t.ex. organisationer, lagar och avtalsformer. Med hjälp av samhällsekonomisk analys kan man både förklara dessa institutioner och hur väl de fungerar, i synnerhet deras effektivitet.

Denna bok är en introduktion till den samhällsekonomiska mikroteorin och dess normativa del, välfärdsteorin. Författarna presenterar såväl klassiska teorier som nyare inslag som beteendeekonomi, spelteori och informationsekonomi. Boken visar även hur teorin kan användas för olika praktiska syften, t.ex. vid val av styrmedel, analys av konkurrensfrågor, upphandling och samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning.