Sammanslagning eller samverkan? Småkommunernas framtid

Tid och plats

Fredag 13 mars 2015, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Klarar landets minsta kommuner att uppfylla sina välfärdsåtaganden? Vilka strategier finns för att möta småkommunernas problem? Kommer det krävas större och färre kommuner i framtiden?

I dag har en av fyra kommuner färre än 10 000 invånare. Fallande befolkningstal i Sveriges småkommuner utgör en allt allvarligare utmaning. Minskade skatteintäkter och problem med att rekrytera arbetskraft innebär att många småkommuner har svårt att uppfylla sina välfärdsåtaganden.

SNS bjuder in till ett seminarium där Jörgen Ödalen, Josefina Syssner, och Gissur Erlingsson, forskare vid Linköpings universitet, presenterar Strategier för att möta småkommunernas utmaningar, ett nytt nummer i skriftserien SNS Analys.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är gratis för SNS-medlem* och 295 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 11 mars eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!