Samtal med Georg Kell, chef för FN:s Global Compact

Tis 28 januari 2014
Tid och plats

Tisdag 28 januari 2014, 08:15–09:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

"Public priorities – private action: the case for business engagement" – frukostseminarium med Georg Kell, chef för FN:s Global Compact, världens största frivilliga hållbarhetsinitiativ, med över 10 000 deltagande företag och intressenter från över 130 länder.

FN-initiativet Global Compact lanserades för snart femton år sedan i Davos av Kofi Annan, med syftet att få företag att ta ett aktivt ansvar för tio internationellt erkända principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

Principerna har haft stor betydelse för främjandet av ansvarsfullt företagande globalt. De är särskilt viktiga för multinationella bolag som har verksamhet i länder som brister i efterlevnaden av grundläggande internationella principer eller som verkar inom känsliga branscher.

Medverkande

GEORG KELL är chef för FN:s Global Compact och har lett organisationen sedan starten år 2000. Han är en av huvudarkitekterna bakom Global Compact och har även varit aktiv i etablerandet av andra uppmärksammande initiativ som exempelvis ”Principles for Responsible Investment”, ”Principles for Responsible Management Education”, ”Children’s Rights & Business Principles” och “Global Compact LEAD”.
LIN LERPOLD, docent vid Handelshögskolan i Stockholm
ANNETTE STUBE, hållbarhetschef på A.P. Møller-Mærsk A/S

MIA HORN AF RANTZIEN, vd SNS, leder mötet.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar*, press och särskilt inbjudna. Avgiften är 495 kronor och smörgås ingår. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 24 januari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften. Anmälan sker via formuläret nedan.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!