Samtal med Karl Wennberg, finalist till SNS-priset 2023

Seminarium Fre 17 november 2023
Tid och plats

Fredag 17 november 2023, 09:00–10:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Enklare frukost serveras från 08:30.

Välkomna till prisföreläsning med Karl Wennberg om mångfald och inkludering.

Vad påverkar sammansättningen av etnicitet och kön i startup-företag? Har representation betydelse för företags resultat? Och vad kännetecknar framgångsrikt mångfaldsarbete?

Mångfald och inkludering lyfts ofta fram som en prioriterad fråga av företag, både av rättvise- och lönsamhetsskäl. Karl Wennberg presenterar ny forskning om betydelsen av kulturell mångfald på ledningsnivå i det svenska näringslivet. Han delar också med sig av sina erfarenheter av att samverka med och nå fram med sin forskning till beslutsfattare.

Karl Wennberg är en internationellt välmeriterad forskare i företagsekonomi. Han kombinerar en framgångsrik forskarkarriär med en stark närvaro i svensk samhällsdebatt. Genom expertmedverkan i råd och utredningar och genom samverkan med en mångfald av offentliga och privata aktörer har hans forskning om entreprenörskap och ekonomisk ojämlikhet kommit till samhällsnytta.

Samtalet genomförs inom ramen för SNS prisföreläsningar.

Samtalet modereras av Gabriella Chirico Willstedt, medlemschef på SNS.

Om SNS-priset

Priset är en del i SNS satsning på nyttiggörande av forskning i samband med SNS 75-årsjubileum. Priset finansieras genom en insamling som vänder sig till SNS medlemskrets och förtroenderåd.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för alla. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 16 november eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr exklusive moms.

Välkommen att delta!