Satsa på digitala plattformar i stället för nischade digitala tjänster i vården

Anna Essén, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Bygg plattformar i stället för enskilda tjänster, använd juridiken på ett entreprenöriellt sätt och omfamna oförutsägbarhet i innovationsprocessen. Det är några av företagsekonomen Anna Esséns rekommendationer för att lyckas med digitaliseringen inom hälso- och sjukvården som hon presenterar i en ny SNS-rapport.

Anna Essén sammanfattar i rapporten resultat från ett antal kvalitativa forskningsstudier och fokuserar på utvecklingen av ett av de drygt hundra Nationella Kvalitetsregister som finns i Sverige – Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ. Registret innehåller individbaserade uppgifter om problem, åtgärder och resultat inom reumatologivården. Inledningsvis användes registret i liten skala men det har successivt byggts på av forskare, läkemedelsföretag och inte minst patienterna själva. I dag utgör det en delad resurs för samtliga aktörer.

Registret är på så vis en innovation som utvecklats kontinuerligt under implementeringsprocessen, ofta på ett oförutsägbart och decentraliserat sätt.

– Registret utgör en unik möjlighet att studera framgångsfaktorer hos ett lyckat digitalt vårdinitiativ. Det ger också möjlighet att identifiera vad som hade kunnat underlätta och påskynda processen, säger Anna Essén, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Anna Essén lyfter fram flera förslag på hur beslutsfattare och finansiärer kan stödja utvecklingen av digitala innovationer i vården.

– Jag vill framför allt framhålla vikten av att uppmuntra entreprenöriell juridik och att våga satsa på juridiska labb. Ofta håller juridiken tillbaka utvecklingen och hämmar datautbytet mellan olika instanser. Men man glömmer lätt att juridiken också skapar möjligheter, säger Anna Essén.

Ett annat förslag är att satsa på plattformar som går att bygga på modulvis, snarare än på enskilda tjänster. Då kan man enkelt lägga till funktioner för olika aktörer och man får ett levande system i stället för en statisk tjänst.
Rapporten utkommer inom ramen för SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.