Sjukersättningen och de äldres deltagande i arbetskraften

Tid och plats

Torsdag 17 maj 2018, 13:30–15:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Under 2000-talet har det blivit allt svårare att bli beviljad sjukersättning. Vad händer med de som blir nekade i dagens system? Arbetar de, tar de ut tidig pension, är de berättigade till sjukpenning eller arbetslöshetsersättning, eller har de kommunalt försörjningsstöd?

Vid seminariet presenterar fyra forskare sin nya rapport från SNS där de granskar de äldres arbetskraftsdeltagande under de dryga 50 senaste åren. Fokus är på hälsa, utbildning och arbetsmiljö. Forskarna gör en översikt över förtidspensionssystemets utveckling och analyserar hur kvalifikationskraven har påverkat arbetsutbudet.

De undersöker särskilt effekterna av de hårdare kraven för att bli beviljad sjukersättning som infördes under 2000-talet. Utifrån sina slutsatser diskuterar forskarna också vilka politiska åtgärder som behövs för att öka antalet som jobbar längre upp i åldrarna.

Rapporten kommenteras av Johan Forssell, riksdagsledamot för Moderaterna och vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet, och Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ordförande i Socialförsäkringsutskottet.

Projektet har kunnat genomföras tack vare finansiellt stöd från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse.

Medverkande

Johan Forssell, riksdagsledamot för Moderaterna, vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet, talesperson i frågor om migration, sjukförsäkring, familjepolitik och pensioner.
Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ordförande i Socialförsäkringsutskottet.
Per Johansson, professor i statistik, Uppsala universitet och IFAU.
Lisa Laun, fil.dr i nationalekonomi och forskare, IFAU.
Mårten Palme, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet.
Helena Olofsdotter Stensöta, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Samtalet leds av Niklas Ekdal, journalist och författare.

Anmälan och pris

Seminariet är kostnadsfritt för SNS medlemmar* och press. Övriga betalar 295 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 15 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 295 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!