Ska höghastighetstågen saktas in?

Seminarium 2017.12.13

Lyssna

Hur ska staten fördela resurserna mellan upprustning, underhåll och nybygge i transportnätet? Och hur blir det med höghastighetstågen?

Medverkande

Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket
Maria Börjesson, professor i nationalekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
Crister Fritzson, vd på SJ

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.