Skatt – en hållbarhetsfråga?

Seminarium 2017.02.09

Skatt bör hanteras som en hållbarhetsfråga

Det framhöll Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket, under ett seminarium på SNS den 9 februari 2017.

Bakgrunden är det regeringsuppdrag myndigheten fick under 2016 om att ta fram förslag för att uppmuntra företag att utarbeta en skattepolicy. Ingemar Hansson menade att ett tänkbart innehåll i en skattepolicy bland annat är ett ställningstagande vad gäller skattefusk och aggressiv skatteplanering.

Enligt Hansson bidrar hållbarhetsperspektivet till företagens långsiktiga överlevnad, varför det också bör ses som en styrelsefråga.

Om fler företag ser skattepolicys som en hållbarhetsfråga så kommer fler agera ansvarsfullt. Det kan i sin tur öka viljan att göra rätt för sig även hos andra skattebetalare.

Även Eva Lindström, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg, underströk att skatt som hållbarhetsfråga är en prioriterad fråga för regeringen. Lindström belyste även statens roll som aktiv och professionell ägare där hon menar att man gått från hållbarhetsstrategier till hållbara strategier

Det återstår en del arbete för bolagen i frågorna. Viktigt att se att hållbarhetsrisker är finansiella risker, men att hållbarhetsmöjligheter också är finansiella möjligheter.

Roger Persson Österman, professor i finansrätt, lyfte i sin kommentar frågan om huruvida vi ska ha en social eller rättslig beskattning. Enligt Persson Österman kan det vara svårt att förena den sociala beskattningen med rättssamhällets viktiga krav.

Även Yvonne Bertlin, skattechef vid AstraZeneca, belyste det faktum att företag när det kommer till hållbarhetsfrågor inte direkt ska gå till försvar när frågor uppkommer, utan snarare se det som en möjlighet till reflektion och förbättring.

Tina Zetterlund
, chef verksamhetsområde Skatt vid KPMG, konstaterade att det idag främst är den finansiella sektorn och företag som är starka i övriga hållbarhetssammanhang som är duktiga på skatterapportering.

Medverkande

Yvonne Bertlin, CFO och skattechef, AstraZeneca i Sverige

Ingemar Hansson, gd, Skatteverket

Eva Lindström, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Roger Persson Österman, professor i finansrätt, Stockholms universitet

Tina Zetterlund, chef verksamhetsområde Skatt, KPMG

Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram, modererade samtalet.