Slut på fattigdomen. Hur vi kan åstadkomma detta i vår livstid

Jeffrey Sachs

Publikation 2006.11.27

Slut på fattigdomen är något så ovanligt som en personlig och djupt engagerad lärobok i utvecklingsekonomi. Den är fylld av vrede mot den rika världens likgiltighet inför tredje världens lidande, men också av hopp.

Att världens rikedomar är ojämnt fördelade är ett välkänt faktum. I vissa delar av världen förefaller människan var dömd till evig fattigdom medan hon i andra förmår lyfta sig ur sitt elände. Vad beror detta på, och vad kan göras åt det? De frågorna har getts många, men ofta tyvärr alltför ofullständiga svar.

För att rätt förstå varför vissa länder utvecklas medan andra inte gör det måste man väga in en rad kulturella, historiska, ekonomiska, ekologiska och politiska faktorer. Detta görs inte, menar Sachs, allra minst av de internationella organ som Världsbanken och Internationella Valutafonden, vars uppgift ju är att främja utveckling i den fattiga världen.

Jeffrey Sachs är en av världens mest ansedda ekonomer. Han är chef för The Earth Institute vid Columbia University i New York och särskild rådgivare i klimatfrågor åt FN:s general-sekreterare Ban Ki Moon. I över tjugo år har han dessutom verkat som ekonomisk rådgivare i en rad länder som Bolivia, Polen, Ryssland, Kina och Indien. På senare tid har han alltmer kommit att ägna sig åt kampen mot aids och malaria, sjukdomar som bara i Afrika årligen kräver tre miljoner dödsoffer, mestadels barn. Bono, sångare i U2, har skrivit förord till boken.